Januartilbud på verdivurdering

Trenger du en takst?

Fukt og råteskader?

Skadetakst

En skadetakst skal gir en detaljert beskrivelse av en skade på et objekt.
Formålet er å beskrive skadeomfanget som er oppstått.
En skadetakst skal alltid inneholde et antatt skadeomfang som er oppstått eller kan oppstå i forbindelse med skaden, og et kostnadsoverslag for utbedring av skaden.
En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med ett forsikringsoppdrag eller fra ekstern oppdragsgiver.

Skadetakst gir en detaljert beskrivelse av oppstått skade på et objekt, samt ett kostnadsoverslag for utbedring av skaden. Skadetaksten skal alltid inneholde et antatt skadeomfang, som allerede er oppstått, eller som kan oppstå i forbindelse med skaden.
En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med et forsikringsoppgjør.
Brannskjønn, skadeskjønn er også andre begreper som benyttes rundt dette emnet. Skjønnsmessig vurdering av omfang, skader, utbedring av skaden m.m.
Skader kan være forårsaket av bl.a: setninger, skadedyr, insekter, sopp, soppsporer, brann, fukt, rystelser i grunn, råte, vann, is, korrosjon m.m.

Skaderapport

Rapporten skrives på bakgrunn av en befaring kort tid etter at skaden har funnet sted. Den tar for seg årsak og omfang av skadene. Det blir tatt foto som dokumentasjon og påvisning av sammenhenger. En detaljert kalkyle blir satt opp for å beregne erstatningsbeløpet som knytter seg til skaden. Ofte blir takstmannen brukt til å koordinere utbedringen av skaden med pålitelige håndtverkere som har kort leveringstid.

Skadetakst ved innbrudd, brann eller annen skade.

Innbrudd

Skadetaksering kan være aktuelt i forbindelse med et innbrudd eller en annen skade på boligen. En skadetakse estimerer verdi av reparasjonskostnader forårsaket av skader.

Vannskader

I vår hverdag som takstmenn registreres det daglig, store vannskader. I gjennomsnitt vil alle boliger oppleve en vannskade hvert 20. år. Eldre installasjoner er mer utsatt enn nye, men dette skjer også på nyere anlegg. Slanger og pumper til vaskemaskiner er også utsatt for elde og slitasje og er ofte årsak til vannskader. Videre er skjulte skader på våtrom ofte et problem og hvor selve skaden ikke blir framtreden før stor skade har skjedd.

Brannskader

Med brann følger ofte store vannskader. Deretter kommer følgeskader som sopp, mugg, røyklukt etc. Når PVC-holdig materialer brenner, f.eks. isolasjonsmateriale på kabler og ledninger, inneholder røyken aggressive avfallsstoffer som kan forårsake store skader på elektrisk materiell og utstyr. Slike skader kan begrenses, men man har relativt kort tid på seg. Generelt ved brannskader må spesialkompetanse inn så snart som mulig hvis det skal være mulig å redde verdier. Ved større brannskader er det helt normalt at skadene fastsettes ved skadeskjønn. Dette gjelder også maskiner, innbo og løsøre.

Naturskader

Skader i forbindelse med storm, flom, rasskader og stormflo, utgjør voldsomme ødeleggeser i løpet av et år. Tørke og nedbør kan påføre bygninger, båter, kjøretøy, avlinger, kraftledninger og konstruksjoner, enorme skader. Kaoset som kan oppstå etter en naturskade gjør at det kan råde usikkerhet og forvirring. For spørsmål om naturskade og taksering av skade og erstatningskrav kan du kontakt oss for mer informasjon.